Online Kurani-Kerim-Mealini-Oku

Online Kurani-Kerim-Mealini-Oku

Bir çok Kur’an-ı kerimin meali yazılmıştır. Fakat bunlar, Kur’an-ı kerimin belagatını tam anlamıyla taşıyamaz ve Murad-i ilahiyi bildiremezler. Kur’an-ı kerimin manasını ve manalarındaki incelikleri anlamak isteyen ve belagatının zevkini tatmak isteyenler Kur'an-ı Kerimi kendi lisanı ile okumalı ve manasını, zevkini bundan almak için gereken bilgileri öğrenmelidir.

Nasıl ki Şekspir’in, Victor Hugo’nun, Fuzuli ve Baki efendinin şiirlerindeki incelikleri anlamak ve bundan zevk almak için, İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini edebiyatı ile birlikte öğrenmek gerektiği gibi, Allah kelamını ve inceliklerini anlayabilmek için de gerekli ilimleri öğrenmek gerekmektedir. 

Bu düşünceden yola çıkarak en azından bizlere kendi dilimizle ne dediğini anlamaya çalışmak için mealini okuyalım. 

Kur'an-ı Hakîm'in ve hadîsin bildirmesiyle her bir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on Cennet meyvesi getirir.
Önceki
Sonraki

yazılan gönderi: